Centar za strane jezike

AKADEMSKO OSOBLJE

ENGLESKI JEZIK STRUKE I ENGLESKI JEZIK ZA AKADEMSKE POTREBE

Marijana Birtić Vučić, viši predavač
Tel: +385 23 400 431
Email: mbirtic@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom

Marina Oštarić, viši predavač
Tel: +385 23 400 432
Email: mostaric@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom

Anamarija Štulina, viši predavač
Tel: +385 23 400 432
Email: astulina@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom

dr. sc. Antonio Oštarić, predavač
Tel: +385 23 400 431
Email: antonio.ostaric@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnikom, uz prethodnu najavu mailom

Nataša Perinčić Tičić, predavač
Tel: +385 23 400 432
Email: nperincic@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom 

NJEMAČKI JEZIK 

mr. sc. Ivica Leovac, viši predavač
Tel: +385 23 400 431
Email: ileovac@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnikom, uz prethodnu najavu mailom

ŠPANJOLSKI JEZIK I TALIJANSKI JEZIK

Petra Špadić, predavač 
Email: pspadic@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom

HRVATSKI JEZIK

Iva Babić, predavač
Email: ibabic@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom

LATINSKI JEZIK

dr. sc. Dolores Butić, lektor
Tel: +385 23 400 433
Email: dbutic@unizd.hr
 

                                                                                                                                          

 

VANJSKI SURADNICI

SVEUČILIŠNI SURADNICI 

FRANCUSKI JEZIK

Marina Šišak, lektor 
Odjel za francuske i frankofonske studije
Email: msisak@unizd.hr

VANJSKI SURADNICI 

ENGLESKI JEZIK

Sandra Botunac, naslovni predavač 
Email: sbotunac@unizd.hr

Kristina Viduka, naslovni asistent 
Email: kvuleta22@unizd.hr

Stana Mičić, naslovni asistent 
Email: smarjanci22@unizd.hr

STRANI LEKTORI

KINESKI JEZIK

Wang Zhuowen, strana lektorica 
Email: wzw970712@gmail.com

ČEŠKI JEZIK

Kristyna Rygolová, strana lektorica 
Email: kristyna.rygolova@gmail.com
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom