Centar za strane jezike

AKADEMSKO OSOBLJE

ENGLESKI JEZIK STRUKE I ENGLESKI ZA AKADEMSKE POTREBE

Marijana Birtić Vučić, viši predavač
Tel: +385 23 400 431
Email: mbirtic@unizd.hr         
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom                                                                                                                              

Marina Oštarić, viši predavač
Tel: +385 23 400 432
Email: mostaric@unizd.hr    
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom                                                                                                                              

Anamarija Štulina, viši predavač
Tel: +385 23 400 432
Email: astulina@unizd.hr 
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom                                                                                                                   

dr. sc. Antonio Oštarić, predavač
Tel: +385 23 400 431
Email: antonio.ostaric@unizd.hr   
Konzultacije: petkom, od 12.00 do 13.00 sati i po dogovoru s nastavnikom, uz prethodnu najavu mailom                                                                          

Nataša Perinčić Tičić, predavač
Tel: +385 23 400 432
Email: nperincic@unizd.hr       
Konzultacije: četvrtkom, od 10.00 do 11.00 sati i po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom                                                                   

dr. sc. Dolores Butić, lektor
Tel: +385 23 400 433
Email: dbutic@unizd.hr

 

NJEMAČKI JEZIK 

mr. sc. Ivica Leovac, viši predavač
Tel: +385 23 400 431
Email: ileovac@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnikom, uz prethodnu najavu mailom                                                                                                     

 

ŠPANJOLSKI JEZIK 

Petra Špadić, predavač (na porodiljnom dopustu)   

Matea Duka, predavač (zamjena) 
Email: mbulic@unizd.hr
Konzultacije: po dogovoru s nastavnicom, uz prethodnu najavu mailom     

                                                                                                                                          

 

VANJSKI SURADNICI

SVEUČILIŠNI SURADNICI 

doc. dr. sc. Vice Šunjić (hrvatski jezik)
Odjel za kroatistiku 
Email: vsunjic@unizd.hr

Marija Oštrić, mag. philol. croat. (hrvatski jezik)
Odjel za kroatistiku 
Email: mbobanov1@unizd.hr

dr. sc. Sanja Paša Maračić (talijanski jezik)
Odjel za talijanistiku
Email: spasa@unizd.hr

 

VANJSKI SURADNICI 

Sandra Botunac, prof. (engleski jezik)
Email: sbotunac@unizd.hr

dr. sc. Tea Eschebach (francuski jezik)
Email: teschebach@unizd.hr

Tereza Paulina Ciumacienco, mag. educ. rus. (ruski jezik)
Email: tpaulinac@unizd.hr

Wang Zhuowen, strana lektorica (kineski jezik)
Email: wzw970712@gmail.com