Centar za strane jezike

MARIJANA BIRTIĆ VUČIĆ, viši predavač

Koordinatorica za engleski jezik

ECTS koordinatorica (priznavanje položenih ispita) 

Koordinatorica za studente s invaliditetom

 

KOLEGIJI

Engleski jezik za akademske potrebe I

Engleski jezik za akademske potrebe II

Engleski jezik za studij sestrinstva I

Engleski jezik za studijs sestrinstva II

Engleskijezik za studij sestrinstva III

Engleski jezik za studij sestrinstva IV

POPIS RADOVA