Centar za strane jezike

MARIJANA BIRTIĆ VUČIĆ, viši predavač

Koordinatorica za engleski jezik

ECTS koordinatorica (priznavanje položenih ispita) 

Koordinatorica za studente s invaliditetom

 

KOLEGIJI

Engleski jezik za akademske potrebe I

Engleski jezik za studij sestrinstva I

Engleskijezik za studij sestrinstva III

POPIS RADOVA