Centar za strane jezike

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Centar za strane jezike
Ulica Jurja Bijankinija 2
23000 Zadar
 

 

Voditelj:

doc. dr.sc. Ivan Poljaković

ured 211
Tel.: 023/ 400-431
E-mail: ipoljak@unizd.hr

Zamjenica voditelja:

Marijana Birtić Vučić, viši predavač
ured 211
Tel.: 023/ 400-431
E-mail: mbirtic@unizd.hr
 

Adresa tajništva:

Sveučilište u Zadru
Centar za strane jezike
Obala kralja P. Krešimira IV./2
23000 Zadar

 

Tajnica:

Nataša Burčul, prof.

ured 158
Tel.: 023/ 200-633
E-mail: nburcul@unizd.hr