Centar za strane jezike
Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

U utorak, 12. ožujka 2024. s početkom u 16.00 sati (predavaonica 214, Centar za strane jezike, Jurja Bijankinija 2) Mate Bratović
održat će nastupno predavanje pod naslovom „Posvojni pridjevi za osobe“ u postupku izbora za nastavnika u nastavno zvanje predavača. 

 

Pročitaj više
Nastupno predavanje
1234

LJETNA ŠKOLA / SUMMER SCHOOL CROATIAN LANGUAGE A1.1 / ESCUELA DE VERANO: LENGUA CROATA A1.1

CROATIAN COURSE / CURSO DE CROATA

TEČAJEVI STRANIH JEZIKA ZA GRAĐANSTVO