Kvaliteta

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA KVALITETU

Marina Oštarić, prof. (predsjednica Povjerenstva)

dr. sc. Dolores Butić, prof. 

Nataša Perinčić Tičić, prof.