Centar za strane jezike

ANAMARIJA ŠTULINA, viši predavač

Koordinatorica za Merlin 

KOLEGIJI

Engleski jezik za akademske potrebe I

Engleski jezik za akademske potrebe II

Engleski jezik za akademske potrebe III

Engleski jezik za akademske potrebe IV

Poslovni engleski jezik B1.3

Poslovni engleski jezik B1.4

Engleski jezik za studij primijenjene ekologije u poljoprivrede I

Engleski jezik za studij primijenjene ekologije u poljoprivrede II

 

POPIS RADOVA