Centar za strane jezike

DR. SC. ANTONIO OŠTARIĆ, PREDAVAČ

Erasmus koordinator

KOLEGIJI

Engleski jezik za studij psihologije I 

Engleski jezik za studij psihologije II

Engleski jezik za studij psihologije V

Engleski jezik za informacijske tehnologije I (Studij informacijskih tehnologija)

Prezentacijske vještine (Odjel za lingvistiku)