Centar za strane jezike

O NAMA

Centar za strane jezike osnovan je kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 

Centar je nastao s jedne strane kao odgovor na sve veću zainteresiranost studenata za učenjem stranog jezika, te s druge strane kao usklađivanje obrazovnog procesa Sveučilišta u Zadru s Bolonjskim procesom, koji zahtjeva svestraniju ponudu u programima učenja stranog jezika.

Centar nudi kolegije iz engleskog jezika za akademske potrebe, engleskog jezika struke i stranih jezika (francuski, kineski, njemački, ruski, španjolski, talijanski) te tečajeve stranih jezika za građanstvo. CROATIAN LANGUAGE

Center for Foreign Languages organises Croatian language course (level A1) for exchange students and lecturers.