Centar za strane jezike

Centar za strane jezike osnovan je kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zadru akademske 2006./2007. godine.

Centar je nastao s jedne strane kao odgovor na sve veću zainteresiranost studenata za učenjem stranog jezika, te s druge strane kao usklađivanje obrazovnog procesa Sveučilišta u Zadru s Bolonjskim procesom, koji zahtjeva svestraniju ponudu u programima učenja stranog jezika. U međuvremenu Centar se razvio u jedan od najvećih sveučilišnih centara za strane jezike u jugoistočnoj Europi.

Centar nudi ukupno 189 kolegija razvrstanih u tri skupine: strani jezik struke, strani jezik (za početnike) i vježbe prevođenja na pet razina: od A1 do C1. Svi kolegiji se mogu upisati na preddiplomskom, diplomskom i postdiplomskom studiju ovisno o programu i zahtjevu matičnih odjela. Opširnije s programom Centra možete se upoznati na stranici: Program / Program Centra.

Ove akademske godine 1115 studenata pohađa 62 kolegija iz devet različitih jezika: engleskog, francuskog, hrvatskog, japanskog, kineskog, njemačkog, ruskog, španjolskog i talijanskog. Od toga 845 studenata sluša Engleski jezik struke,  a 270 studenata sluša Strani jezik (koji započinje s A1 stupnjem).