Centar za strane jezike
Informacije

RASPORED PREDAVANJA / CLASS SCHEDULE

Akad. god. 2023./2024. / Acad. year 2023/2024

Ljetni semestar

Spring semester

Zimski semestar

Winter semester

O NAMA

Centar za strane jezike osnovan je kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 

Centar je nastao s jedne strane kao odgovor na sve veću zainteresiranost studenata za učenjem stranog jezika, te s druge strane kao usklađivanje obrazovnog procesa Sveučilišta u Zadru s Bolonjskim procesom, koji zahtijeva svestraniju ponudu u programima učenja stranog jezika.

Prema Preporuci Vijeća Europske unije od 22. svibnja 2019. o sveobuhvatnom pristupu poučavanju i učenju jezikâ (2019/C 189/03), „kompetencija višejezičnosti u središtu je vizije europskog prostora obrazovanja. S obzirom na sve veću mobilnost u svrhu obrazovanja, osposobljavanja i rada unutar Unije, rastuće migracije iz trećih zemalja u Uniju te cjelokupnu globalnu suradnju, u okviru sustavâ obrazovanja i osposobljavanja treba ponovno razmotriti izazove u poučavanju i učenju jezika te mogućnosti koje pruža jezična raznolikost Europe. Povećanjem i poboljšanjem učenja i poučavanja jezikâ mogla bi se ojačati europska dimenzija u obrazovanju i osposobljavanju. Tako bi se mogli potaknuti razvoj europskog identiteta u svoj njegovoj raznolikosti, dopunjujući pritom lokalne, regionalne i nacionalne identitete i tradicije, te bolje razumijevanje Unije i njezinih država članica. Kompetencijom višejezičnosti omogućuje se bolje razumijevanje drugih kultura, čime se doprinosi razvoju kompetencije građanstva i demokratske kompetencije. […] Samo četiri od deset učenika u sekundarnom obrazovanju dostignu razinu znanja „samostalnog korisnika” u prvom stranom jeziku, što znači da mogu voditi jednostavan razgovor. Samo četvrtina njih dostigne tu razinu u drugom stranom jeziku. Komparativnom analizom jezikâ u obrazovanju i osposobljavanju pokazalo se da se većina država članica suočava s izazovima u osiguravanju primjerenih ishoda učenja u području jezika. Iako izazovi postoje u svim obrazovnim sektorima, osobito su izraženi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, u kojem učenje jezika nije toliko naglašeno. Ograničena kompetencija višejezičnosti ostaje jedna od glavnih prepreka iskorištavanju mogućnosti dostupnih u okviru europskih programa za obrazovanje, osposobljavanje i mlade. S druge strane, bolja kompetencija višejezičnosti omogućit će osobama da bolje iskoriste mogućnosti koje pruža unutarnje tržište, kao što su slobodno kretanje radnika, te da donose informiranije odluke o mogućnostima u drugim zemljama EU-a.“

„Rezultati dvaju najnovijih sveobuhvatnih izvješća EU-a Studija o znanju stranih jezika i zapošljivosti i Jezici i zapošljivost pokazuju da su jezične vještine izravno povezane s vjerojatnošću dobivanja posla. Nadalje, znanje stranih jezika važan je čimbenik profesionalnog razvoja građana EU-a. Izvješća donose i analize potražnje za znanjem stranih jezika na tržištu rada te preporuke o tome kako pružiti potporu poslodavcima i zaposlenicima u unaprjeđivanju tih vještina“[1].

[1] Izvor: Europska komisija, Obrazovanje i izobrazba (https://ec.europa.eu/education/node/14_hr)

Centar nudi kolegije iz engleskog jezika za akademske potrebe, engleskog jezika struke i stranih jezika (češki, francuski, kineski, njemački, ruski, španjolski, talijanski) te tečajeve cjeloživotnog obrazovanja za građanstvo.