Centar za strane jezike

UPISI IZBORNIH KOLEGIJA U CENTRU ZA STRANE JEZIKE U LJETNOM SEMESTRU AKAD. GOD. 2023./2024.

UPISI IZBORNIH KOLEGIJA U CENTRU ZA STRANE JEZIKE U LJETNOM SEMESTRU AKAD. GOD. 2023./2024.

Izborni predmeti koje nudi Centar za strane jezike upisuju se putem Studomata  u periodu od 12. do 22. veljače 2024. prema redu predavanja upisanog studija.
Ako imate poteškoća pri upisu izbornog kolegija putem Studomata, obratite se u tajništvo Centra putem e-maila na adresu csj@unizd.hr . 
Nastavu pohađate prema rasporedu nastave Centra za strane jezike.
Nastava kolegija u Centru za strane jezike počinje u ponedjeljak 26. veljače 2024.
Uvjeti upisa kolegija u Centru za strane jezike u akad. god. 2023./2024.