Centar za strane jezike

UPISI IZBORNIH KOLEGIJA U CENTRU ZA STRANE JEZIKE

UPISI IZBORNIH KOLEGIJA U CENTRU ZA STRANE JEZIKE

Izborni predmeti koje nudi Centar za strane jezike upisuju se putem Studomata  u periodu od 26. rujna do 10. listopada 2022., prema redu predavanja upisanog studija.

Ako imate poteškoća pri upisu izbornog kolegija putem Studomata, obratite se u tajništvo Centra putem e-maila na adresu csj@unizd.hr.

ODABIR GRUPE 

- za kolegij Španjolski jezik A1.1

Upute:

1.           24 sata nakon upisa kolegija na Studomatu, prijavite se u Merlin sustav za e-učenje.

2.           U Merlinu odaberite upisan izborni kolegij iz Centra za strane jezike, Španjolski jezik A1.1

3.           Kliknite na obavijest o odabiru grupe i izvršite odabir željene grupe. Nastavu pohađate prema rasporedu nastave Centra za strane jezike.

Nastava kolegija u Centru za strane jezike počinje u utorak 4. listopada 2022.

Uvjeti upisa kolegija u Centru za strane jezike u akad. god. 2022./2023.