Centar za strane jezike

Nastavnica hrvatskog jezika u Centru, Iva Babić, prof., dobitnica je priznanje "The BRAW Amazing Bookshelf"

Nastavnica hrvatskog jezika u Centru, Iva Babić, prof., dobitnica je priznanje "The BRAW Amazing Bookshelf"

Na prestižnom međunarodnom Sajmu dječje knjige u Bologni (Bologna Children`s Book Fair), održanom od 6. do 9. ožujka ove godine, dvojezična slikovnica autorice Ive Babić, nastavnice Centra za strane jezike, uvrštena je među 100 najboljih slikovnica iz cijeloga svijeta za 2023. godinu i izložena na izložbi The BRAW Amazing Bookshelf.
Tekst slikovnice na engleski jezik prevela je Marta Huber, asistentica na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru, a ilustracije su rad akademske slikarice Nikoline Starčević Vorgić. s kojom je autorica I. Babić već uspješno surađivala na svojoj dvojezičnoj slikovnici „Savršeni dan: Lipa i Zadar / The Perfect Day: Zadar and Lipa“.