Centar za strane jezike

Izvanučionička nastava – tečaj hrvatskog jezika

U sklopu izvanučioničke nastave na intenzivnom tečaju hrvatskog jezika za strance organiziran je jednodnevni izlet u Zagreb. 
Asistentica Karmen Kovačević s Odjela za hispanistiku i iberske studije i stručna suradnica u Centru za strane jezike Marinela Borina Valčić provele su polaznike tečaja glavnim gradom i upoznale ih s detaljima hrvatske povijesti i sadašnjosti kroz priču o najistaknutijim kulturnim institucijama, javnim spomenicima i spomenicima arhitekture. 
Nakon vođenog obilaska, polaznici su imali priliku posjetiti Advent u Zagrebu, pri čemu su poticani na komunikaciju na hrvatskom jeziku kako bi što bolje usvojili jezične obrasce u komunikaciji te razvili kulturnu kompetenciju u dodiru s drukčijim svjetonazorima i kulturnim obilježjima.