Centar za strane jezike

O NAMA

Centar za strane jezike osnovan je kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2006./2007. 

Centar je nastao s jedne strane kao odgovor na sve veću zainteresiranost studenata za učenjem stranog jezika, te s druge strane kao usklađivanje obrazovnog procesa Sveučilišta u Zadru s Bolonjskim procesom, koji zahtjeva svestraniju ponudu u programima učenja stranog jezika.

Centar nudi kolegije iz engleskog jezika za akademske potrebe, engleskog jezika struke i stranih jezika (francuski, kineski, njemački, ruski, španjolski, talijanski) te tečajeve cjeloživotnog obrazovanja za građanstvo.