Centar za strane jezike

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

SUDJELOVANJE NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

MARIJANA BIRTIĆ VUČIĆ/ ANAMARIJA ŠTULINA/ MARINA OŠTARIĆ

Sudjelovanje na predstavljanju međunarodnog projekta Erasmus+ "Poučavanje jezika struke u zemljama članicama Europskog prostora visokog obrazovanja"

/ "Teaching Languages for Specific Purposes (LSP) in the European Higher Education Area (EHEA)" - TRAILs.

Sudjelovanje na radionici "Autorska prava i izrada materijala u nastavi stranoga jezika struke" u organizaciji Udruge nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama/UNJSVU.

Zagreb, 22. veljače 2020.

OBJAVLJENI RADOVI
CHALLENGES IN SYLLABUS DESIGN FOR ESP COURSES I / II (FOR STUDENTS OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES AT THE UNIVERSITY OF ZADAR). (Birtić Vučić, M., Štulina, A.). Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, (1-2/2020), 197-205.
IZLAGANJE NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
 
NATJECANJA